Нормативно-правова база:

Всезагальна декларація прав людини від 10.12.1948 (ст.21)

Декларація прав дитини від 20.12.1959

Конвенція ООН про права дитини від 02.09.1990

Конституція України

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIІІ "Про освіту"

Закон України від 13.05.1999 №651-ХІV "Про загальну середню освіту"

Закон України від 22.06.2000 №1841-ІІІ "Про позашкільну освіту"

Закон України від 05.02.1993 №2998-ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування"

Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та дитячі громадські організації"

Закон України від 26.04.2001 №2402-ІІІ "Про охорону дитинства"

Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 22.06.2012 №5026-VI "Про громадські об’єднання"

Указ Президента України від 25.06.2013 №344/2013 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року"

Указ Президента України від 29.03.2001 №221/2001 "Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики"

Розпорядження КМУ від 03.10.2018 №710-р "Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні"

Постанова КМУ від 30.05.2018 №453 "Про затвердження Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №769 "Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад"

Кiлькiсть переглядiв: 0