/Files/images/2016/0Структура.JPG

Вищим законодавчим органом Асоціації - є Конференція, яка скликається раз на рік і включає в себе представників всіх дитячо-юнацьких організацій самоврядування району. На Конференції шляхом голосування обирається голова Асоціації "Лідер ХХІ".
Виконавчу функцію Асоціації виконує Координаційна Рада, яка координує роботу 10 творчих центрів, що охоплюють основні напрямки діяльності дитячо-юнацьких організацій.
Асоціація тісно співпрацює з органами місцевої влади, громадськими організаціями, Харківською міською організацією учнівського самоврядування. Роботу учнівського самоврядування координують методисти управління освіти Дзержинського району та ЦДЮТ №1, заступники директорів навчальних закладів з виховної роботи та куратори учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів району.

/Files/images/2016/0Центри.JPG

"Спортивно-оздоровчий центр" - передбачає фізичне вдосконалення, розвиток потреби у здоровому способі життя. Участь в інформаційно-просвітницьких програмах з проблем попередження ВІЛ / СНІДу, негативних проявів у молодіжному середовищі.
Робота "Правової корпорації і Дебатного клубу" спрямована на формування правової культури. Шанобливого ставлення до державних символів, прав і свобод людини і громадянина; знання Конституції та Законів України.
У рамках роботи "Екологічного центру" формується екологічна культура. Учнями ініціюється створення учнівських екологічних загонів та активну участь їх у роботі по підготовці та проведенні акцій і компаній, спрямованих на дослідження та охорону навколишнього середовища.
Організацією змістовного дозвілля дітей займається "Естетичний (творчий центр)" - це проведення свят, розважальних заходів, творчих конкурсів, районного етапу шкільної ліги КВН.
"Центр міжнародних зв'язків (Євроклуби)" спрямований на створення, підтримку та зміцнення культурних, наукових, ділових контактів між шкільною молоддю України та країн ЄС з метою сприяння інтеграції на місцевому рівні, вивчення мов і культур країн входять в ЄС.
"Центр управління знаннями та моніторинговими дослідженнями" ставить перед собою головну мету - це розвитку лідерських якостей, шляхом тісної співпраці зі школами розвитку "Мер міста", "Школа лідера", "Школа підприємця", які проходять з ініціативи Харківської міської організації учнівського самоврядування. У ході роботи центру лідери учнівського самоврядування знайомляться з важливими діловими якостями сучасного керівника, а також з практичними аспектами управлінської діяльності та методами самодіагностики і розвитку особистісного потенціалу.
"Центр музейного руху" веде активну діяльність по формуванню почуття відповідальності за збереження національної культури та національної історії. Шкільний музей, будучи частиною відкритого освітнього простору, покликаний підтримувати зв'язок між сім'єю, школою і державою.
Виховання молодого покоління в дусі національної самосвідомості, формування патріотичних почуттів, зміцнення високого ідеалу служіння своєму народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання своєї країни, формування морально-психологічного духу, а також вивчення традицій і героїчних сторінок історії українського народу ставить перед собою "Патріотичний центр".
Головною метою "Прес-центру" є виявлення і розвиток журналістських задатків у дітей, створення єдиного інформаційного простору у вигляді видання шкільних газет та районної газети Асоціації "Лідер XXI".
"Центр соціального проектування" сконцентрував увагу на створенні і реалізації соціальних проектів. А також на волонтерській діяльності.
Кiлькiсть переглядiв: 0