Нормативно-правові акти

Конституція України

Закон України "Про запобігання корупції"

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" № 140-ІХ від 02.10.2019

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Кодекс законів про працю України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кримінальний кодекс України

Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171

Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №158

Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706


Узагальнення використання попередження посадових осіб місцевого самоврядування про встановлені чинним законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, з метою запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням

Рекомендації щодо проведення індивідуального навчання із вперше прийнятими на службу в орган місцевого самоврядування щодо основних положень атикорупційного законодавства України


Повідом про корупцію

Уповноважена особа з питань запобігання корупції в Управлінні освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради - Шемчук Катерина Олександрівна (61045, м. Харків, вул. Шекспіра, 8-а, тел. +38 (057) 340-95-60, e-mail: anticorosvitashev@city.kharkov.ua)


Національне агентство з питань запобігання корупції

Кiлькiсть переглядiв: 0