Пріоритети дошкільної освіти Шевченківського району

  • забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання всім дітям старшого дошкільного віку;
  • популяризація обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5-річного віку через різні форми її здобуття;
  • поліпшення якості дошкільної освіти через розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;
  • забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;
  • збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства;
  • модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
  • урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.


Чинні нормативні документи 2022 та 2023 року

Сайти закладів дошкільної освіти Шевченківського району

Кiлькiсть переглядiв: 0