Науково-методичний семінар для заступників директорів з НВР за темою: "Сутність професійної компетентності педагога в умовах реформування системи загальної середньої освіти" (09.11.2018)
Тренінг для вчителів української мови та літератури за темою: "Методика розвитку критичного мислення учнів на уроках української мови та літератури" (31.10.2018)
Постійно діючий семінар для вчителів української мови та літератури за темою: "Створення дистанційного курсу з української мови та літератури" (30.10.2018)
Майстер-клас для вчителів природничих спеціальностей (26.10.2018)
Семінар-практикум для вчителів географії та Харківщинознавства ЗЗСО району за темою: "Формування практичних навичок на уроках Харківщинознавства. Блок «Географія». Виконання практичних робіт" (26.10.2018)
Засідання РМО класних керівників за темою: "Як запобігати насиллю та кібербуллінгу в ЗЗСО" (25.10.2018)
Засідання педагогічної майстерні для вчителів початкових класів району на тему: "Розвиток критичного мислення на уроках літературного читання" (24.10.2018)
Засідання творчої групи вчителів музичного мистецтва за темою: "Навчаючись навчаємо. Нова українська школа в дії" (23.10.2018)
Педагогічний практикум для педагогів-організаторів ЗЗСО району за темою: "Командоутворення, як один із інструментів управління дитячим колективом, впровадження програм з тімбілдінгу (екоквест)" (19.10.2018)
Семінар-тренінг для вчителів хімії ЗЗСО району за темою: "Удосконалення уроку хімії шляхом застосування педагогічної технології "Конструктор" (18.10.2018)
Засідання педагогічної майстерні для вчителів початкових класів району за темою: "Метод критичного мислення" (18.10.2018)
Засідання методичної студії вчителів української мови та літератури за темою: "Есе як ефективний вид роботи з розвитку самостійного творчого мислення й формування цілісної світоглядної позиції учня" (16.10.2018)
Засідання круглого столу (ШПМ) для вчителів інформатики району за темою: "Проект "Арсенал Ідей - можливості для школярів" (17.10.2018)
Семінар районної Школи професійної майстерності за темою: "Прийоми арт-технологій на уроках російської мови, літератури та в позакласний час як засіб розвитку творчих здібностей учнів" (11.10.2018)
Семінар для вчителів початкових класів району за темою: "Використання мультимедійних засобів навчання на уровах у початкових класах" (26.09.2018)
Семінар-практикум для вчителів фізичної культури району за темою: "Організація роботи з учнями, віднесеними до спеціальної медичної групи" (20.09.2018)
Секційне засідання керівників ЗЗСО у рамках серпневого педагогічного тижня за темою: "Особливості організації освітнього процесу за новим Державним стандартом початкової загальної освіти" (18.09.2018)
Пленарне засідання серпневої конференції працівників освіти Шевченківського району (30.08.2018)
Семінар для слухачів Школи управлінського резерву за темою: "Особливості організації та управління освітнім процесом в сучасному закладі дошкільної освіти" (18.05.2018)
Круглий стіл заступників директорів з НВР, вчителів хімії та фізики з італійським професором Федеріко Андреолетті (27.04.2018)
Науково-практичний семінар для бібліотекарів Шевченківського району за темою: "Бібліотекар і вчитель - співпраця, співтворчість, співдружність" (19.04.2018)
Методична студія вчителів української мови та літератури за темою: "Підвищення якості знань учнів з української мови на основі впровадження диференційованого підходу та реалізації принципу дитиноцентризму як запорука формування компетентної, національно-свідомої мовної особистості" (18.04.2018)
Семінар для заступників директорів шкіл та відповідальних за роботу дитячих закладів відпочинку, які будуть функціонувати на базі закладів загальної середньої освіти влітку 2018 року (17.04.2018)
Круглий стіл вчителів фізики за темою: "Особливості викладання фізики в 9 класі за новими програмами" (12.04.2018)
Семінар для слухачів Школи управлінського резерву за темою: "Організація інклюзивного навчання в умовах сучасного закладу загальної середньої освіти" (02.04.2018)
Майстер-клас від віце-президента міжнародної організації «Hand-on Science Network» Хосе Беніто Васкеса Дорріо (30.03.2018)
Захист досвіду роботи вчителів та педагогічних колективів закладів освіти району (29.03.2018)
Семінар-тренінг для вчителів правознавства за темою: "Методи проведення практичних занять з правознавства" (28.03.2018)
Круглий стіл для вчителів математики за темою: "Розвиток критичного мислення учнів на уроках математики" (28.03.2018)
Семінар для слухачів Школи управлінського резерву за темою: "Секрети якісної дошкільної освіти: вивчаємо досвід прогресивних країн світу" (28.03.2018)
Засідання "круглого стола" для вчителів початкових класів ЗЗСО району за темою: "Використання веб-ресурсів як ефективний шлях успішної соціалізації учнів на уроках у початковій школі" (22.03.2018)
Майстер-клас для вчителів природничого циклу району за темою: "Комплексний підхід до формування екологічної культури учнів" (21.03.2018)
Методична майстерня для учителів української мови та літератури за темою: "Уроки розвитку усного мовлення з української літератури у системі літературної освіти учня" (21.03.2018)
Науково-методичний семінар для заступників директорів закладів загальної середньої освіти з НВР за темою: "Нова українська школа: інноваційні технології в діяльності сучасного педагога" (16.03.2018)
Практичний семінар для вчителів інформатики за темою: "Раціональне використання інформаційних технологій як найважливішого аспекту сформованості навичок самоосвітньої діяльності учнів" (15.03.2018)
Семінар-практикум для учителів української мови та літератури за темою: "Формування ціннісних орієнтирів у навчально-пізнавальній діяльності учнів із середнім рівнем навченості" (02.03.2018)
Майстер-клас для вчителів англійської мови за темою: "Особливості викладання англійської мови в основній школі. Використання дистанційного навчання" (02.03.2018)
Практичний семінар для учителів української мови та літератури за темою: "Розвиток предметних компетентностей з української мови та літератури при підготовці учнів до ЗНО на основі особистісно орієнтованого підходу" (28.02.2018)
Майстер-клас для вчителів російської мови та літератури, зарубіжної літератури за темою: "Розвиток творчої і відтворюючої уяви на уроках російської мови та літератури як ефективний шлях підвищення якості освіти" (28.02.2018)
Практичний семінар для вчителів англійської мови за темою: "Основні аспекти підготовки учнів до тестування з англійської мови та підготовки до міжнародних іспитів" (28.02.2018)
Практичний семінар для вчителів біології району за темою: "Виконання практичних і лабораторних робіт з біології з використанням доступних матеріалів" (27.02.2018)
Постійно діючий семінар для вчителів математики за темою: "Підготовка учнів до ЗНО/ДПА" (26.02.2018)
Проблемно-аналітична бесіда для вчителів правознавства за темою: "Практичні заняття на уроках правознавства як засіб формування соціальних, правових та громадянських компетентностей" (23.02.2018)
Практичний семінар для вчителів історії за темою: "Прийоми та методи розвитку критичного мислення на уроках історії" (23.02.2018)
Практичний семінар для вчителів математики за темою: "Робота з обдарованими дітьми на уроках математики" (23.02.2018)
Географічні дебати за темою: "Мотивація навчання на уроках географії засобами краєзнавства через реалізацію компетентнісного підходу" (22.02.2018)
Семінар для вчителів англійської мови за темою: "Teaching Young Leaners: Key To Success" (22.02.2018)
Панорама творчих уроків для вчителів англійської мови за темою: "Використання комунікативних технологій на різних етапах навчання англійської мови" (22.02.2018)
Методична естафета учителів української мови та літератури за темою: "Упровадження елементів медіаосвіти на уроках української мови та літератури як засіб реалізації багатовекторної моделі ліцейської освіти" (22.02.2018)
Семінар-практикум для вчителів математики за темою: "Складання та розв`язування практико-орієнтовних задач на уроках математики у 5-9-х класах" (21.02.2018)
Практичний семінар для вчителів математики за темою: "Формування життєвих компетентностей учнів під час розв`язування задач прикладного змісту" (20.02.2018)
Засідання круглого столу для вчителів біології району за темою: "Особливості викладання біології в основній школі" (15.02.2018)
Методичний міст між вчителями іноземних мов ЗЗСО №№149, 150 з теми: "Навчання аудіюванню з метою сприяння соціалізації особистості та подолання бар’єрів міжкультурної комунікації" (13.02.2018)
Майстер-клас для вчителів початкових класів за темою: "Використання технології "лепбук" на уроках у початковій школі" (09.02.2018)
Наукова лекція в рамках Школи професійної майстерності для вчителів фізики, економіки, географії, хімії за темою: "Недоліки та переваги центральних систем теплопостачання" (08.02.2018)
Семінар вчителів хімії району за темою: "Використання тестових технологій на уроках хімії як засобу об'єктивної оцінки навчальних досягнень учнів" (07.02.2018)
Семінар-практикум для вчителів біології району за темою: "Формування загальнолюдських цінностей та активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології засобами художнього слова" (05.02.2018)
Майстер-клас для вчителів хімії району за темою: "Формування стійкої мотивації до навчання, особистісно зорієнтованих компетенцій та креативності через реалізацію міжпредметних зв’язків на уроках хімії" (31.01.2018)
Практичний семінар для вчителів англійської мови за темою: "Технології формування в учнів комунікативної компетентності на уроках англійської мови" (31.01.2018)
Пройшла методична естафета для вчителів історії Шевченківського району на тему: "Антропологізація змісту викладання курсу історії України в середній школі як засіб формування духовних цінностей учнів" (29.01.2018)
Майстер-клас для вчителів предмету "Основи здоров‘я" району за темою: "Методика підготовки учнів до надання першої допомоги під час виникнення надзвичайних ситуацій" (26.01.2018)
Майстер-клас для вчителів образотворчого мистецтва ЗЗСО району за темою: "Застосування змішаних технік на уроках мистецтва та гуртка образотворчого мистецтва" (25.01.2018)
"Круглий стіл" для вчителів початкових класів ЗЗСО району на тему: "Робота з батьками в початковій школі" (25.01.2018)
Педагогічна майстерня для вчителів української мови та літератури району за темою: "Використання алгоритмів, схем та опорних конспектів при вивченні української мови та літератури" (25.01.2018)
Майстер-клас для вчителів музичного мистецтва за темою: "Формування соціальної активності дітей шляхом організації музичної діяльності в рамках організації проекту "Фестиваль від А до Я" (24.01.2018)
Семінар-практикум для вчителів української мови та літератури району за темою: "Елементи театральної педагогіки на уроках української літератури як шлях до успішної соціалізації учнів" (24.01.2018)
Майстер-клас для вчителів предмету "Природознавство" ЗЗСО району за темою: "Методичні рекомендації щодо підготовки наочності для проведення експериментів на уроках природознавства" (22.01.2018)
Круглий стіл для вчителів інформатики за темою: "Особливості вивчення інформатики в 9 класі у 2017/2018 навчальному році" (18.01.2018)
Семінар-практикум для вихователів-методистів ЗДО району з проблеми: "Педагогічний аналіз: від мети до висновків" (17.01.2018)
Навчально-практичний семінар для соціальних педагогів ЗЗСО за темою: "Соціально-педагогічний супровід адаптації п’ятикласників. Програма співпраці "Вчитель-батьки-учні" (16.01.2018)
Круглий стіл для вчителів інформатики за темою: "Особливості вивчення бази даних MS Access в шкільному курсі інформатики" (12.01.2018)
Семінар-практикум для керівників ЗДО за темою: "Здоров’язбереження та здоров’яформування як вирішальний аспект в освітньому процесі закладу дошкільної освіти" (11.01.2018)
Засідання творчої майстерні для музичних керівників ЗДО району за темою: "Організація і проведення театралізованих дійств календарної обрядовості у закладах дошкільної освіти" (11.01.2018)
Методичного міст між вчителями початкових класів ХЗОШ № 135 та вихователями ЗДО № 279 за темою: "Наступність між дошкільною та початковою освітами – запорука успішної адаптації молодшого школяра в умовах впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти" (10.01.2018)
Практичний семінар для вчителів математики ЗЗСО району за темою: "Технологія створення інтелект-карт та інших нелінійних конспектів з математики" (10.01.2018)
Кiлькiсть переглядiв: 297