Методична студія для вчителів географії за темою: «PISA – особливості методики розв`язування природничих завдань» (22.12.2017)
Майстер-клас для вчителів російської мови та літератури, зарубіжної літератури за темою: "Використання ЕОР на уроках російської мови та зарубіжної літератури як фактор соціалізації учнів" (20.12.2017)
Педмайстерня для вчителів математики за темою: "Тиждень математики, фізики, інформатики: проблеми, актуальність, перспективи" (20.12.2017)
Педагогічний колоквіум для вчителів історії та української мови і літератури за темою: "Інтеграція та тестові завдання на уроках історії, української мови та літератури під час підготовки до ЗНО" (20.12.2017)
Семінар-практикум для вчителів інформатики за темою: "Соціалізація учнів на уроках інформатики" (20.12.2017)
Практичний семінар для вчителів англійської мови за темою: "Використання міжпредметних зв’язків на уроках англійської мови" (19.12.2017)
Практичний семінар для вчителів хімії за темою: "Валеологізація викладання хімії, як механізм формування ключової компетентності "Екологічна грамотність і здорове життя"" (19.12.2017)
Семінар-практикум для вчителів історії за темою: "Україна в світових міжнародних організаціях: історія та сучасність" (15.12.2017)
Практичний семінар для вчителів математики за темою: "Використання STEM – технологій на уроках природничо-математичного циклу" (14.12.2017)
Методичний фестиваль для класних керівників за темою: "Створення ситуації успіху як однієї з умов успішної соціалізації учнів" (14.12.2017)
Методичний захід для вчителів англійської мови за темою: "Сучасні методи викладання іноземної мови. Інтерактивна книга як нестандартна форма проектної роботи" (14.12.2017)
Практичне заняття для вчителів французької мови за темою: "Формування навичок комунікації на уроках французької мови як другої іноземної" (13.12.2017)
Науково-практичний семінар для вчителів фізики району за темою: "Підготовка учнів до турнірів з фізики як засіб підвищення предметної компетентності учнів" (12.12.2017)
Семінар-практикум для вихователів дошкільних груп за темою: " Сучасний погляд на екологічне виховання дошкільників" (06.12.2017)
Засідання «круглого» столу для соціальних педагогів ЗЗСО району за темою: "Насилля в сім‘ї та жорстоке поводження з дітьми: профілактика, проблеми" (05.12.2017)
Семінар для слухачів Школи управлінського резерву за темою: "Основні вимоги до планування роботи навчального закладу" (05.12.2017)
Науково-практична конференція за темою: "Мотивація учнів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів до навчання та особистісного зростання" (04.12.2017)
Практичний семінар для вчителів російської мови та літератури за темою: "Формування читацьких компетенцій на уроках російської мови та літератури в школі ІІ ступеня" (01.12.2017)
Ділова гра для вчителів географії ЗЗСО Шевченківського району за темою: "Міжпредметні ділові ігри на уроках географії та економіки як інструмент формування соціальних, громадських та загальнокультурних компетентностей" (30.11.2017)
Семінар-практикум для слухачів Школи управлінського резерву за темою: "Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку" (30.11.2017)
Практичний семінар для вчителів інформатики району за темою: "Реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі при викладанні інформатики" (29.11.2017)
Засідання «проблемного» столу для вчителів прородознавства за темою: "Створення ситуації успіху як запорука якості знань учнів на уроках природознавства" (29.11.2017)
Панорама творчих уроків для вчителів початкових класів ЗЗСО Шевченківського району проведена у ХГ №6 "МГ"
Педагогічна майстерня для вчителів музичного мистецтва за темою: "Створення сприятливих умов на уроках музичного мистецтва у рамках розвивального середовища для реалізації творчих здібностей учнів" (29.11.2017)
Практичний семінар для вчителів математики за темою: "Відоме-невідоме" (підготовка учнів до ЗНО з математики) (27.11.2017)
Семінар для вчителів зарубіжної літератури за темою: "Цифрові технології на уроках зарубіжної літератури" (24.11.2017)
Педагогічна майстерня для вчителів математики за темою: "Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики в контексті до вимог Нової української школи" (23.11.2017)
Педагогічна майстерня за темою: "Шляхи реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі" (23.11.2017)
Методична майстерня для вчителів української мови та літератури ЗЗСО району за темою: "Педагогіка живого слова як основа національного виховання учнів на уроках української літератури" (22.11.2017)
Семінар для вчителів математики ЗЗСО району за темою: "Пропедевтика ЗНО на уроках математики в 7-9 класах" (22.11.2017)
Інформаційно-методичний семінар для бібліотекарів за темою: "Шкільна бібліотека як інформаційний центр: ідеї, практика їх реалізації" (16.11.2017)
Науково-методичний семінар для вчителів хімії ЗЗСО району за темою: "Формування і розвиток інформаційної компетентності шляхом впровадження в навчальний процес інформаційно – комунікаційних технологій" (15.11.2017)
Інструктивно-методичне заняття для вчителів предмета "Захист Вітчизни" за темою: "Вогнева підготовка. Призначення, будова та модифікації автомату АК-74" (14.11.2017)
Семінар для заступників директорів з НВР в початкових класах на тему: "Використання проектної діяльності в освітньому процесі з метою успішної соціалізації учнів" (09.11.2017)
Педагогічна студія для педагогів-організаторів ЗЗСО району за темою: "Формування духовно-моральних якостей особистості у системі виховного простору закладу середньої освіти шляхом поєднання інноваційних методів навчання і виховання" (08.11.2017)
Семінар Школи управлінського резерву (26.10.2017)
Семінар-практикум для вчителів математики за темою: "Використання задач прикладного змісту при вивченні математики в основній школі" (25.10.2017)
Cемінар для заступників директорів з навчально-виховної роботи за темою: "Соціально-психологічний аспект соціалізації учнів в процесі навчання" (25.10.2017)
Методична студія для вчителів математики за темою: "Особливості конструювання компетентнісно орієнтованих задач" (25.10.2017)
Методичний міст для учителів музичного мистецтва та образотворчого мистецтва за темою: "Формування загальнокультурних, навчально-пізнавальних та інформаційних компетентностей учнів на уроках мистецтва" (25.10.2017)
Наукова лекція для вчителів економіки, географії, фізики, хімії, біології за темою: "Україна: питання відпрацьованого ядерного палива" (23.10.2017)
Практичний семінар для вчителів історії за темою: "Пріоритетні аспекти підготовки учнів до Всеукраїнського турніру юних істориків" (18.10.2017)
Семінар - практикум для вчителів хімії ЗЗСО району за темою: "Активізація пізнавальної діяльності та формування предметних компетенцій учнів на уроках хімії при розв’язуванні задач виробничого характеру" (17.10.2017)
Семінар для вчителів української мови та літератури за темою: "Особливості успішної адаптації учнів 5-х класів" (12.10.2017)
Педмайстерня лдя вчителів математики за темою: "Гастрономічна математика" як засіб формування навчально-пізнавальних компетентностей школяра" (10.10.2017)
Практичне заняття для вчителів предмета "Захист Вітчизни" за темою: "Стройова підготовка. Вихід зі строю, повернення до строю. Підхід до начальника, відхід від нього" (03.10.2017)
Наукова лекція для вчителів фізики, економії, географії, хімії району за темою: "Альтернативні джерела енергії. Перспективи розвитку енергетики України" (25.09.2017)
Семінар-тренінг для заступників директорів з НВР в межах "Школи моніторингу" за темою: "Моніторингова діяльність у загальноосвітньому навчальному закладі" (21.09.2017)
Засідання РМО учителів образотворчого мистецтва за темою: "Пріоритетні завдання початкової, основної та старшої школи в контексті створення інноваційного освітнього простору Нової української школи" (15.09.2017)
Засідання РМО учителів музичного мистецтва за темою: "Пріоритетні завдання початкової, основної та старшої школи в контексті створення інноваційного освітнього простору Нової української школи" (13.09.2017)
Інструктивно-методичне заняття для вчителів предмета "Захист Вітчизни" за темою: "Особливості складання календарного планування та поурочних планів із предмета "Захист Вітчизни" (12.09.2017)
Засідання РМО класних керівників за темою: "Пріоритетні завдання початкової, основної та старшої школи в контексті створення інноваційного освітнього простору Нової української школи" (12.09.2017)
Засідання РМО учителів правознавства за темою: "Формування громадянської компетентності в умовах реалізації Концепції Нової української школи" (08.09.2017)
Захист ефективного педагогічного досвіду роботи методичного центру Управління освіти за темою: "Диверсифікація форм методичної роботи з педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів Шевченківського району м. Харкова на диференційованій основі" (25.05.2017)
Практичний семінар для вчителів української мови та літератури ЗНЗ району за темою: "Впровадження ігрових технологій на уроках української мови та літератури" (28.04.2017)
Семінар для бібліотекарів ЗНЗ району за темою: "Формування екологічного світогляду учнів у шкільній бібліотеці" (27.04.2017)
Панорамне заняття для вчителів біології ЗНЗ району за темою: "Програмно-методичне забезпечення навчального процесу з біології за новим державним стандартом" (27.04.2017)
Семінар-практикум для заступників директора з виховної роботи ЗНЗ району за темою: "Діагностика і критерії ефективності виховного процесу" (27.04.2017)
Семінар для учителів української мови та літератури за темою: "Уроки української мови та літератури як невід’ємна складова формування патріотизму та національної свідомості учнів" (20.04.2017)
Засідання методичної студії вчителів української мови та літератури за темою: "Підвищення якості знань учнів з української мови на основі впровадження диференційованого підходу та реалізації принципу дитиноцентризму як запорука формування компетентної, національно-свідомої, мовної особистості" (19.04.2017)
Засідання круглого столу вчителів фізики району за темою: "Особливості викладання фізики у 8 класі за новими програмами" (13.04.2017)
Семінар-практикум для педагогів-організаторів ЗНЗ району за темою: "Екскурсія як метод соціальної адаптації та реабілітації дітей і підлітків" (11.04.2017)
Семінар для вчителів музичного мистецтва ЗНЗ району за темою: "Сучасні підходи у викладанні уроків музичного мистецтва в початковій школі" (05.04.2017)
Ділова педагогічна гра для вчителів української мови та літератури за темою: "Квест та веб – квест як засіб створення розвивального середовища на сучасному уроці української мови та літератури, в позаурочній діяльності" (30.03.2017)
Семінар для вчителів початкових класів ЗНЗ району за темою: „Види робіт на уроках в початковій школі” (30.03.2017)
Методичний міст учителів української мови та літератури з теми: "Підвищення якості знань учнів з української мови на основі впровадження диференційованого підходу та реалізації принципу дитиноцентризму як запоруки формування компетентної, національно-свідомої, мовної особистості учня" (30.03.2017)
Науково-практичний семінар для керівників ШМО класних керівників ЗНЗ району за темою: "Проектна діяльність у виховній роботі. Проект як засіб формування національно-патріотичних цінностей" (29.03.2017)
Семінар Школи управлінського резерву на посади керівників дошкільних навчальних закладів Шевченківського району за темою: "Формування позитивного іміджу сучасного дошкільного навчального закладу" (29.03.2017)
Проблемний стіл для вчителів математики за темою: "Формування в учнів навичок дедуктивного мислення на уроках математики в 5-6-х класах" (22.03.2017)
Семінар-практикум для вчителів фізики Шевченківського району за темою: "Методи розв’язання фізичних задач підвищеної складності" (22.03.2017)
Профорієнтаційні заходи для учнів 9-х класів ЗНЗ №№ 51, 148, 149 (18.03.2017)
Семінар для заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи за темою: "Використання у педагогічній діяльності кейс-методу" (17.03.2017)
Семінар для вчителів фізичної культури району за темою: "Зняття емоційних перевантажень за допомогою комплексів вправ для формування в учнів навичок здорового способу життя" (16.03.2017)
Круглий стіл для вчителів географії за темою: "Діяльнісний підхід у вивченні географії як фактор формування активної життєвої позиції (з досвіду роботи у підготовці учнів – членів конкурсу-захисту МАН)" (16.03.2017)
Науково-практичний семінар для учителів української мови та літератури ЗНЗ району за темою: "Формування екзистенціальної компетенції учнів на основі використання тренінгових технологій з метою розвитку навичок особистісних суджень на уроках української літератури" (16.03.2017)
Методичний турнір вчителів історії та правознавства, присвячений вирішенню актуальних проблем викладання правознавства співпраці педагогів для пошуку, розвитку і підтримки передового педагогічного досвіду в ЗНЗ (15.03.2017)
Методичний захід (ділова гра) для вчителів біології ЗНЗ району за темою: "Моделювання навчальних ситуацій на уроках біології" (15.03.2017)
Консультації для заступників директорів з НВР у початковій школі ЗНЗ району за темою: "Психолого-педагогічні основи розвитку інтелектуальних здібностей учнів початкової школи" (15.03.2017)
Семінар для вчителів предмета "Захист Вітчизни" ЗНЗ району за темою: "Засвоєння основ предмета "Захист Вітчизни" як складової патріотичного виховання через практичні вправи при діях солдата на полі бою у складі бойових груп" (14.03.2017)
Виїзний семінар-тренінг за темою: "Реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі з метою підготовки до міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018" (10.03.2017)
Демонстраційний навчально-методичний відкритий урок від методичного центру Pearson&Dinternal (01.03.2017)
Інструктивно-методична нарада для вчителів предмета "Захист Вітчизни" за темою: "Підготовка учнів до участі у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі "Джура"" (28.02.2017)
Практичний семінар для вчителів історії та суспільствознавчих дисциплін за темою: "Розв‘язування правових ситуацій на уроках правознавства" (24.02.2017)
Семінар для вчителів біології ЗНЗ району за темою: "Діяльнісний підхід до формування інформаційних компетентностей учнів на уроках біології" (23.02.2017)
Науково-практичний семінар для вчителів англійської мови ЗНЗ району за темою: "Методики і дидактики викладання англійської мови на різних етапах навчання" (23.02.2017)
Практичний семінар для вчителів математики за темою: "Особливості використання тестових технологій на сучасному уроці алгебри" (23.02.2017)
XLVI обласна тематична відкрита виставка ефективного педагогічного досвіду "Освіта Харківщини XXI століття" за темою: "Національне виховання як фактор цілісного формування особистості" (21-23.02.2017)
Методичний діалог для вчителів української мови та літератури району за темою: "Мультимедійні технології як засіб підвищення якості уроків української мови та літератури" (23.02.2017)
Засідання проблемного столу вчителів фізики ЗНЗ району за темою: "Створення розвивального середовища в рамках національно-патріотичного виховання учнів на уроках фізики" (23.02.2017)
Майстер-клас для вчителів англійської мови за темою: "Використання тестових завдань на уроках англійської мови як засіб до підготовки до ЗНО" (22.02.2017)
Засідання круглого столу вчителів інформатики Шевченківського району за темою: "Особливості викладання інформатики у 8 класі за новим Держстандартом" (22.02.2017)
Науково-практичний семінар для учителів російської мови та зарубіжної літератури ЗНЗ району за темою: "Розвиток дивергентного мислення учнів на уроках російської мови та зарубіжної літератури" (21.02.2017)
Науково-практичний семінар для вчителів математики району за темою: "Використання можливостей інтерактивної дошки на всіх етапах уроку (з показом відкритого заняття)" (21.02.2017)
Науково-методичний семінар для методистів районних методичних центрів управлінь освіти за темою: "Досвід, проблеми, та перспективи розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти" (16.02.2017)
Семінар для вчителів-предметників ЗНЗ району за темою: "Індивідуальна траєкторія розвитку учнів засобами дистанційного навчання в умовах класно-урочної системи" (16.02.2017)
Засідання "методичного моста" між ХЗОШ №147 та ХЗОШ №148 за темою: "Інноваційний підхід до навчання у початкових класах" (15.02.2017)
Семінар для вчителів української мови та літератури за темою: "Формування здоров’язберігаючих компетенцій на уроках української літератури" (14.02.2017)
Науково-практичний семінар за темою: "Профільне навчання як засіб диференціації та індивідуалізації в процесі викладання математики" (09.02.2017)
Тренінг для вчителів інформатики району за темою: "Виконання компетентнісних завдань засобами програми Power Point" (08.02.2017)
Засідання "круглого столу" учителів української мови та літератури за темою: "Тестові технології як засіб підвищення якості мовної освіти випускників у процесі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання" (08.02.2017)
Практичний семінар для вчителів української мови та літератури ЗНЗ району за темою: "Заключний етап підготовки учнів до ЗНО з української мови та літератури" (30.01.2017)
Семінар для вчителів математики ЗНЗ району за темою: "Особливості підготовки до ЗНО з математики" (27.01.2017)
Семінар для вчителів математики ЗНЗ району за темою: "Рішення завдань зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації" (26.01.2017)
Педагогічна майстерня для вчителів початкових класів за темою: "Формування ключових компетентностей на уроках математики у початковій школі" (26.01.2017)
Круглий стіл вчителів фізики ЗНЗ району за темою: "Аспекти організації уроків-захисту навчальних проектів" (26.01.2017)
Засідання круглого столу за темою: "Шляхи підвищення педагогічної майстерності у викладання інтегрованого курсу "Література", зарубіжної літератури" (25.01.2017)
Науково-практичний семінар для вчителів історії та суспільствознавчих дисциплін за темою: "Використання інформаційного освітнього середовища для формування навичок самостійної роботи при вивченні історії" (19.01.2017)
Загальне засідання РМО вчителів фізики Шевченківського району за темою: "Підготовка учнів до ЗНО з фізики 2017 року. Розв’язання завдань ЗНО-2016" (19.01.2017)
Кiлькiсть переглядiв: 0