Теоретично-практичне заняття для вчителів фізичної культури ЗНЗ району за темою: "Використання інформаційно-комунікаційних технологій в роботі вчителя фізичної культури" (24.12.2015)
Семінар для вчителів правознавства Дзержинського району за темою: "Формування автономності учня, як члена сучасного суспільства на уроках правознавства" (18.12.2015)
Постійно діючий семінар для вчителів математики ЗНЗ райнону за темою: "Форми та методи підготовки учнів до ЗНО з математики (Розв’язування задач розділу "Стереометрія" з геометрії для учнів 10-11-х класів)" (18.12.2015)
Майстер-клас для вчителів георгафії ЗНЗ району за темою : "Робота з обдарованими учнями: способи розв’язання географічних задач різних типів" (17.12.2015)
Семінар-практикум для вчителів початкових класів ЗНЗ району за темою: "Формування та розвиток математичного мислення шляхом використання нестандартних завдань з метою розвитку творчих здібностей молодших школярів" (16.12.2015)

Презентація для вчителів початкових класів ЗНЗ району
за темою: "Формування громадянської та національної самосвідомості учнів початкових класів" (16.12.2015)
Заняття районної ШМУ для вчителів третього року роботи за темою: "Технологія розумової праці школярів як найважливіший фактор культури мислення" (16.12.2015)
Семінар для вчителів історії та географії ЗНЗ району за темою: "Застосування ігрової діяльності у проектній технології навчання як засіб підвищення мотивації і пізнавальної активності учнів на уроках історії та географії" (16.12.2015)
Майстер-клас для вчителів музичного мистецтва ЗНЗ району за темою: "Творчий підхід у роботі вчителя музичного мистецтва як складова процесу соціалізації учнів" (11.12.2015)
Семінар для заступників директорів за темою: "Через компетентність вчителя щодо об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів до підвищення якості уроку" (11.12.2015)
Семінар для заступників директорів з НВР в початкових класах ЗНЗ району за темою: "Створення умов для формування ключової компетентності "умій вчитися" в учнів початкової школи шляхом застосування інноваційних технологій" (11.12.2015)
Школа педагогічної майстерності для вчителів математики ЗНЗ району за темою: "Використання можливостей інтерактивної дошки на всіх етапах уроку (з показом відкритого заняття)" (10.12.2015)
Заняття районної ШМУ для вчителів першого року роботи за темою: "Cучасний урок. Вимоги до сучасного уроку" (09.12.2015)
Семінар-тренінг для вчителів української мови та літератури ЗНЗ району за темою: "Опрацювання тестових завдань ДПА у форматі ЗНО та ЗНО" (09.12.2015)
Засідання РМО вчителів предмета "Захист Вітчизни" за темою: "Вогнева підготовка. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються" (08.12.2015)
Профорієнтаційний семінар з популяризації ІТ-спеціальностей (07.12.2015)
Майстер-клас для вчителів фізичної культури за темою: "Методичні поради із впровадження у навчальну програму з фізичної культури варіативного модуля "Регбі-5" у 5-6 класах" (07.12.2015)
Пройшло засідання ШПМ для вчителів фізики ЗНЗ району за темою: "Підготовка учнів до турнірів з фізики як засіб підвищення предметної компетентності учнів" (07.12.2015)
Майстер-клас для вчителів початкових класів ЗНЗ району за темою: "Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів на уроках літературного читання та у позаурочній роботі" (03.12.2015)
Науково-практичний семінар з географії за темою: "Використання інтерактивних методів для оптимізації навчальної діяльності та вдосконалення контролю на уроках географії" (03.12.2015)
Відбувся семінар для вчителів математики ЗНЗ району за темою: "Організація оцінювання навчальних досягнень учнів під час самостійної роботи" (27.11.2015)
Відбувся семінар для вчителів предмету "Основи здоров'я" за темою : "Формування здоров’язберігаючих компетенцій на уроках у сучасній школі" (26.11.2015)
Відбувся семінар-практикум для вчителів математики ЗНЗ району за темою: "Формування пізнавального інтересу учнів до вивчення математики" (26.11.2015)
Науково-практичний семінар для бібліотекарів ЗНЗ Дзержинського району за темою: "Основні напрямки роботи шкільної бібліотеки з популяризації книги і читання" (26.11.2015)
Відбувся семінар для вчителів англійської мови ЗНЗ району за темою: "Використання інформаційно-комунікативних та мультимедійних технологій як засіб заохочення учнів до вивчення англійської мови" (26.11.2015)
Засідання РМО вчителів предмету "Захист Вітчизни" за темою: "Методика вивчення прийомів одиночної стройової підготовки" (24.11.2015)
Відбулось сумісне заняття районної ШМУ та ШУР за темою "Педагогічна рефлексія" (23.11.2015)
Відбувся навчальний семінар для керівників ДНЗ (19.11.2015)
Тренінг для вчителів початкових класів за темою "Використання ІКТ на уроках навчання грамоти" (19.11.2015)
Майстер-клас для класних керівників початкової школи за темою: "Діяльність класного керівника щодо згуртування учнівського колективу" (19.11.2015)
Для вчителів початкових класів ЗНЗ району працював "проблемний стіл" за темою: "Традиційні та нетрадиційні форми оцінювання учнів як засіб підвищення мотивації учнів" (17.11.2015)
Семінар для заступників директорів з виховної роботи ЗНЗ Дзержинського району з теми: "Мистецтво як засіб творення особистості в системі позашкільної освіти" (12.11.2015)

Науково-практичний семінар вчителів початкових класів та вчителів інформатики ЗНЗ району за темою: "Особливості конструювання уроку інформатики в початковій школі (за новим Державним стандартом)" (10.11.2015)
Обласна тематична відкрита виставка ефективного педагогічного досвіду "Освіта Харківщини ХХІ століття" за темою: "Громадянські та морально-духовні цінності в системі виховної роботи" (03.11.2015)
Загальне засідання РМО вчителів фізики та астрономії з вивчення нормативних документів щодо організації та проведення районних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики (02.11.2015)
Семінар для вчителів природознавства за темою "Особливості сучасного уроку природознавства та його самоаналіз" (28.10.2015)
Майстер-клас для вчителів образотворчого мистецтва за темою: "Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках образотворчого мистецтва шляхом впровадження інтерактивних технологій" (28.10.2015)
Майстер-клас за темою "Використання ЕОР на уроках математики з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів" для вчителів математики ЗНЗ району (28.10.2015)
Педагогічні (методичні) посиденьки вчителів географії за темою: "Дослідницький метод навчання географії як форма організації індивідуальної роботи учнів у позакласній діяльності вчителя" (секція МАН "Наук про Землю") (28.10.2015)
Засідання педагогічної майстерні для вчителів початкових класів ЗНЗ району за темою "Проведення сучасного уроку в початкових класах" (23.10.2015).
Заняття педагогічної майстерні для вчителів початкових класів ЗНЗ району за темою "Використання ІКТ під час підготовки різнопланових уроків. Основи проектної діяльності в середовищі SCRATCH, Tux Paint" (23.10.2015)
Круглий стіл вчителів фізики Дзержинського району за темою "Сучасна фізична картина світу" (23.10.2015)
Тренінг для вчителів початкових класів ЗНЗ району за темою "Здійснення самоаналізу уроку в початковій школі" (22.10.2015)
Науково-практичний семінар для заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи за темою: "Реалізація принципу наступності між початковою та основною школою" (16.10.2015)
Майстер-клас для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх навчальних закладів Дзержинського району м. Харкова за темою: "Використання методик формування мовних, мовленнєвих, соціокультурних, функціонально-комунікативних компетентностей учнів у процесі підготовки до написання судження в ході ЗНО. Форми та методи роботи щодо підготовки старшокласників до написання власного висловлювання" (15.10.2015)
Майстер-клас на засіданні районного методичного об’єднання вчителів предмета "Захист Вітчизни" за темою: "Тактична підготовка. Відділення взводу у наступі. Висування до рубежу переходу в атаку" (13.10.2015)
Семінар для вчителів російської мови та літератури, зарубіжної літератури за темою: "Застосування інноваційних технологій на уроках російської мови, літератури та зарубіжної літератури в умовах реалізації Нового Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти" (13.10.2015)
Спільний науково-практичний семінар шкільних бібліотекарів та молодих спеціалістів за темою "Григорій Сковорода в сучасному освітньому просторі" (24.09.2015)
Заняття районної Школи молодого учителя для вчителів усіх предметів за темою "Ознайомлення з нормативно-правовими документами, що регламентують навчально-виховний процес у ЗНЗ. Планування роботи вчителя. Шкільна документація" (23.09.2015)
Семінар вчителів історії за темою "Особливості викладання історії у 5-7 класах в умовах впровадження нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти" (21.09.2015)
Секційне засідання керівників ЗНЗ (15.09.2015)
Семінар для заступників директорів з виховної роботи за темою "Педагогічна діагностика у роботі класного керівника" (14.05.2015)
Семінар для керівників ШМО класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів за темою "Критерії оцінювання виховної діяльності" (30.04.2015)
Семінар для заступників директорів з НВР в початкових класах загальноосвітніх закладів району за темою "Система оцінювання досягнень учнів як чинник мотивації навчальної діяльності учнів" (29.04.2015)
ІІІ етап конкурсу "ДЕБЮТ" серед молодих учителів ЗНЗ району (самопрезентація за темою "Учитель – моє покликання") (22.04.2015)
Навчально-практичний семінар вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів Дзержинського району за темою "Практичні заняття на уроках історії України у 5-х класах" (15.04.2015)
Семінар для заступників директорів з навчально-виховної роботи ЗНЗ Дзержинського району за темою "Ефективний педагогічний досвід як один із шляхів до якісної освіти" (10.04.2015)
Семінар для бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів Дзержинського району за темою "Інтернет-технології в роботі шкільної бібліотеки" (09.04.2015)
ІІ етап конкурсу "Дебют" серед молодих учителів ЗНЗ району (презентація уроку) (09.04.2015)
Науково-практичний обласний семінар у межах роботи педагогічної майстерні "Превентивне виховання" за темою "Сучасна модель превентивної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі" (08.04.2015)
Засідання районної педагогічної майстерні вчителя фізики за темою "Фізичний експеримент та його роль на уроках фізики, побуті, при підготовці до турнірів" (08.04.2015)
Семінар для керівників ШМО класних керівників за темою "Впровадження інтерактивних форм на основі використання кращих духовних надбань людства для формування морально – етичного середовища в класному колективі" (01.04.2015)
Заняття районної Школи молодого учителя за темою "Диференційований підхід у навчально-виховному процесі" (31.03.2015)
Педагогічний консиліум "Використання ІКТ на уроках історії з метою підвищення якості сучасного уроку" (30.03.2015)
Круглий стіл для вчителів музичного мистецтва за темою "Формування в учнів свідомого художньо-естетичного ставлення на уроках музичного мистецтва" (25.03.2015)
Семінар для вчителів біології за темою "Неперервність біологічної освіти: школа – ВНЗ" (20.03.2015)
Методичний діалог вчителів німецької мови за темою "Дидактика і методика викладання німецької мови" (19.03.2015)
Заняття постійно діючого районного семінару для вчителів фізики "Впровадження ІКТ на уроках фізики" (13.03.2015)
Інструктивно-методичне заняття з предмета "Фізична культура" за темою "Спортивні ігри. Розвиток швидкісних якостей за допомогою вправи "квадрат" (4 клас)" (03.03.2015)
Семінар для шкільних координаторів "Школи сприяння здоров’ю" на тему "Превентивне виховання – запорука ефективного впровадження моделі школи сприяння здоров'ю" (03.03.2015)
Відкритий урок трудового навчання в групі хлопців 5-го класу на тему "Гибка тонколистового металу" (03.03.2015)
Ділова гра для класних керівників та керівників шкільних музеїв "Використання шкільного музею в навчально-виховному процесі. Методика проведення музейного квесту" (27.02.2015)
Заняття районної Школи молодого учителя за темою "Підвищення ефективності уроку з метою розвитку пізнавальних здібностей учнів шляхом використання ІКТ" (27.02.2015)
Заняття Школи молодого вчителя для педагогів початкових класів ЗНЗ району за темою "Форми і методи роботи на уроках в початкових класах, які підвищують навчальну мотивацію учнів" (27.02.2015)
Семінар для вчителів 2-х класів ЗНЗ району за темою "Створення портфоліо для початкової школи як умова формування всебічно розвиненої особистості" (27.02.2015)
Проблемний стіл для вчителів французької мови загальноосвітніх навчальних закладів Дзержинського району м. Харкова за темою "Сучасні пiдходи до розвитку навичок письма на рiзних етапах вивчення французької мови" (27.02.2015)
Семінар вчителів фізики за темою "Підвищення якості освіти шляхом створення розвивального освітнього середовища на уроках фізики та в позаурочний час: форми та методи роботи з обдарованими учнями при підготовці до конкурсів та турнірів з фізики" (26.02.2015)
Семінар вчителів музичного мистецтва за темою "Дотримання вчителями критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів" (25.02.2015)
Районний семінар вчителів інформатики за темою "Забезпечення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів, дотримання вчителями критеріїв оцінювання" (25.02.2015)
Семінар для вчителів української мови та літератури за темою “Нетрадиційні форми навчання як один із засобів забезпечення ефективності сучасного уроку” (24.02.2015)
Методична нарада для керівників шкільних методичних об`єднань вчителів української мови та літератури за темою “Дотримання вчителями критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів” (24.02.2015)
Методичний діалог вчителів англійської мови за темою "Сучасні підходи до викладання іноземних мов. Використання ІКТ на уроках англійської мови як засіб заохочення учнів до вивчення мови" (24.02.2015)
Заняття районної Школи молодого учителя за темою "Використання ІКТ у навчально-виховному процесі" (24.02.2015)
Майстер-клас для вчителів початкової школи за темою "Творчий підхід до вибору методів і прийомів роботи над літературними жанрами на уроках читання в початковій школі" (20.02.2015)
Творча майстерня для вчителів музичного мистецтва за темою "Композиторська скринька вчителя" (20.02.2015)
Засідання постійно діючого семінару вчителів фізики Дзержинського району за темою "Система підготовки учнів до інтелектуальних конкурсів" (20.02.2015)
Засідання "круглого" столу вчителів фізики за темою "Забезпечення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів. Дотримання вчителями Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів" (19.02.2015)
Заняття педагогічної майстерні для вчителів початкових класів за темою "Сучасний урок з позиції системно-діяльнісного підходу" (19.02.2015)
Семінар для вчителів української мови та літератури за темою "Використання випереджувальних завдань на уроках української літератури як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів" (18.02.2015)
Відкрите засідання методичної ради МЦ УОА Дзержинського району, де педагоги ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ презентували свій досвід роботи (18.02.2015)
Заняття педагогічної майстерні для вчителів початкових класів за темою "Використання народознавчого матеріалу на уроках української мови" (18.02.2015)
Засідання "круглого" столу вчителів предмету "Основи здоров’я" за темою "Забезпечення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів. Дотримання вчителями Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів" (17.02.2015)
Семінар для слухачів Школи управлінського резерву за темою: "Оновлення управлінської діяльності як умова створення в навчальному закладі розвивального освітнього середовища" (17.02.2015)
Засідання педагогічної майстерні для вчителів початкових класів за темою "Нетрадиційні форми роботи в початковій школі як засіб стимулювання пізнавального інтересу школярів в умовах впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти" (12.02.2015)
Методичний "круглий" стіл для вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів Дзержинського району за темою "Забезпечення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів, дотримання критеріїв оцінювання при викладанні історії" (11.02.2015)
Відкритий урок з предмета "Захист Вітчизни" за темою "Основи цивільного захисту. Захист населення від надзвичайних ситуацій" (10.02.2015)
Семінар Школи управлінського резерву за темою: "Планування як функція управлінської діяльності керівника навчального закладу" (06.02.2015)
Методичний "круглий" стіл для вчителів англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів Дзержинського району за темою "Формування мовленнєвих навичок та навичок читання на уроках англійської мови на засадах технології проблемного навчання" (29.01.2015)
Методичний міст за темою "Створення комфортних умов в початковій школі для успішної адаптації першокласників" (28.01.2015)
Майстер-клас для вчителів трудового навчання за темою "Виготовлення квітів з паперу" (28.01.2015)
Відкритий урок трудового навчання в 5-му класі вчителя вищої категорії Гриви М.Є. за темою "Виготовлення дитячих іграшок з фанери" (26.01.2015)
Загальне засідання РМО вчителів фізики за темою "Підготовка учнів до ЗНО з фізики 2015 року" (26.01.2015)
Заняття районної Школи молодого учителя за темою "Система оцінювання як фактор мотивації навчальної діяльності" (23.01.2015)
Семінар для вчителів фізичної культури за темою "Гімнастика. Впровадження елементів фітнесу для розвитку фізичних якостей" (23.01.2015)
Засідання РМО вчителів історії за темою "Організація проведення ЗНО - 2015" (21.01.2015)
Заняття педагогічної майстерні для вчителів початкових класів за темою "Нетрадиційні форми роботи в початковій школі" (20.01.2015)
Cемінар-практикум для вчителів англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів Дзержинського району за темою "Різноманітні методи навчання граматиці" (20.01.2015)
"Круглий стіл" за темою "Впровадження методики проектування в навчально-виховний процес" (16.01.2015)
Заняття школи молодого вчителя для педагогів початкових класів за темою "Використання ІКТ на уроках в школі І ступеня" (06.01.2015)
Кiлькiсть переглядiв: 0